டி.வி.எஸ் அப்பாச்சி புதிய 310சிசி பைக் ரூபாய் 2.05 லட்சத்துக்கு சந்தையில் அறிமுகம்.


Type: SI, 4 stroke, 4 valve, Single cylinder, Liquid cooled, Reverse inclined

Engine capacity: 312.2cc

Maximum power: 25 kW @ 9700 engine rpm (34 PS @ 9700 engine rpm)

Maximum torque: 27.3 Nm @ 7700 engine rpm

Bore: 80 mm

Stroke: 62.1 mm

Carburettor/Fuel injectionBosch- Closed loop EFI

Bore to stroke ratio: 1.29

Valve per cylinder: 4 valves

Starting: Electric start

Idle speed: 1700 + 200rpm

Ignition: Dynamically controlled integrated high
energy ignition system

Power to weight ratio: 0.147 kW/kg

Compression ratio: 10.9 : 1

Air filter: Dry paper filter

Cooling system: Liquid cooled

Muffler: Single pipe and single body design

Clutch: Wet multi plate – 8 plate design

Gear box: 6 speed

Loading...
Choose A Format
Gif
GIF format